Par mums

Latvijas tenisa savienība (LTS) ir tenisa organizācija, kurai ir dotas tiesības pārstāvēt Latviju starptautiskajā līmenī un starptautiskajās tenisa organizācijās: Starptautiskajā tenisa federācijā (ITF - International Tennis Federation) un Eiropas tenisa asociācijā (TE - Tennis Europe association). LTS nodrošina Latvijas izlašu komandu piedalīšanos starptautiskajos turnīros, rūpējas par sportistu izaugsmi, tiesnešu un treneru kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī strādā pie tenisa popularizācijas projektiem.

LTS Valde tika ievēlēta 2018.gada 6.novemrī un tās pilnvara ilgst četrus gadus.

LTS Valde tika apstiprināta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2019.gada 6.martā.

LTS statūti 2014.gada redakcijā

Jaunu juridisko biedru iestāšanās dokumenti

Pārskati - 2014.gads; 2015.gads; 2016.gads; 2017.gads; 2018.gads

Budžeti - 2017.gads; 2018.gads

LTS logo vektoros

Sporta skolu kontrolnormatīvi (2020./2021.m.g.)

Sporta skolu kontrolnormatīvi

Latvijas tenisa savienības starptautiskie sadarbības partneri:

International Tennis Federation (ITF)

Tennis Europe(TE)

Ja spēlētājs no Latvijas vēlas spēlēt ITF vai TE sacensībās, tam ir jāreģistrējas IPIN numuram.Latvijas tenisa savienība (LTS) ir tenisa organizācija, kurai ir dotas tiesības pārstāvēt Latviju starptautiskajā līmenī un starptautiskajās tenisa organizācijās: Starptautiskajā tensisa federācijā (ITF - International Tennis Federation) un Eiropas tenisa asociācijā (TE - Tennis Europe association). LTS nodrošina Latvijas izlašu komandu piedalīšanos starptautiskajos turnīros, rūpējas par sportistu izaugsmi, tiesnešu un treneru kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī strādā pie tenisa popularizācijas projektiem.

Informatīvais buklets - Latvijas teniss 2011