Vadība

 • Juris Savickis

  Juris Savickis

  Prezidents

 • Ivars Godmanis

  Ivars Godmanis

  Viceprezidents

 • Ainārs Ozols

  Ainārs Ozols

  Viceprezidents

 • Kārlis Lejnieks

  Kārlis Lejnieks

  Ģenerālsekretārs

 • Osvalds Sausverds

  Osvalds Sausverds

  Valdes loceklis

 • Zigmārs Priede

  Zigmārs Priede

  Valdes loceklis

 • Mārīte Miķelsone

  Mārīte Miķelsone

  Valdes locekle

 • Egils Valeinis

  Egils Valeinis

  Valdes loceklis

 • Jānis Skroderis

  Jānis Skroderis

  Valdes loceklis

 • Vents Aperāns

  Vents Aperāns

  Valdes loceklis

 • Andrejs Bukins

  Andrejs Bukins

  Valdes loceklis

Valdes ievēlēšanas datums: 2014.gada 13.novembris

Valdes pilvaru termiņš: 4 gadi

Valdes sēdes Nr.1/2016 protokols ; Nr.1/2017 protokols (Pielikums Nr.1) ; Nr.2/2017 protokols; Nr.1/2018 protokols; Nr.2/2018 protokols