11. marts 2019

Baltijas treneru konference 2019 Rīgā 6.-7.aprīlī

Baltijas treneru konference 2019 Rīgā 67aprīlī

Vispārējā informācija
Baltic Coaches Conference 2019 (Baltijas treneru konference, turpmāk BCC2019) šogad tiek oganizēta
Latvijā, Rīgā, Tenisa klubā Enri (Kalnciema ielā 207) no 6.līdz 7.aprīlim. Oficiālā konferences valoda ir angļu
valoda, konferences laikā tulkojums netiks nodrošināts.
Konferences programma
BCC2019 tēma ir sieviešu teniss. Apstiprinātie lektori – Karls Maes ( Carl Maes), Beļģija, augstu novērtēts
vadošais sieviešu tenisa treneris pasaulē, Ilo Rihvk, Igaunija, fiziskās sagatavotības treneri , pareizas
sportistu diētas specialists -Liene Helēna Kacere, Latvija.
Dalībnieki
Dalībai BCC2019 var pieteikties ikviens treneris. Gadījumā, ja dalībnieku skaits būs lielāks, priekšroka tiks
dota tenisa treneriem, kurus būs apstiprinājusi LTS.
Dzīvošana
Officialās viesnīcas :
Viesnīca Māra (sngl 50 eur/ twin 55 eur) hotel@hotelmara.lv ,
Adrese : Kalnciema iela 186, Rīga
Viesnīca Elefant (sngl 35 eur/ dbl 38 eur) Lūdzu rakstiet uz reservations@mogotel.com ar piezīmi code
Tennis-2019,
Adrese: Kalnciema iela 90 ,Riga

Konferences dalības maksa 175 Eur ietver:

  • Dalības maksu;
  • Pusdienas, kafijas pauzes, vakariņas ( tikai 06.04.);
  • Izdales materiālus

Pietikšanās līdz 29.martam ŠEIT

E-pasts jautājumiem: sausverde@lts.lv

Ziņu saraksts