25. janvāris 2019

Izsakām līdzjūtību Sabīnes Solomejas Dukas tuviniekiem

Izsakām līdzjūtību Sabīnes Solomejas Dukas tuviniekiem

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigznes un pārrauj cilvēka mūžu.
(M. Biguča)

101 gada vecumā mirusi piecpadsmit kārtējā Latvijas čempione tenisā Sabīne Solomeja Duka (dzim.Ošmjago 13.01.1918.gadā). Latvijas tenisa savienība izsaka visdziļāko līdzjūtību Sabīnes radiniekiem un tuviniekiem. Atvadīšanās no Sabīnes būs š.g. 26. janvārī Miķeļa kapos plkst. 13:00.

Ziņu saraksts