10.06.2020

Ar 10. jūniju Latvijā atļauts rīkot sporta sacensības

Ar 10. jūniju Latvijā atļauts rīkot sporta sacensības

Ar 10. jūniju Latvijā tiek atcelta ārkārtējā situācija un pakāpeniski mazināti iepriekš noteiktie ierobežojumi. To nosaka 2020. gada 9. jūnijā valdībā apstiprinātais noteikumu projekts “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Ņemot vērā sasniegtos rezultātus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā un lai pasargātu sabiedrību no tās atkārtota uzliesmojuma, dažādu ierobežojumu atcelšana notiks pakāpeniski, vienlaikus stingri ievērojot spēkā esošos piesardzības pasākumus. Ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus, atļauts rīkot sporta sacensības.

Būtiskākās izmaiņas ar sportu saistītās norisēs no 2020. gada 10. jūnija:

  • līdz 2020.gada 31.augustam nometnēs bērnu skaits grupā - ne vairāk kā 30, vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes, ja to atļauj nometnes iekārtojums un platība;
  • sporta treniņu un sacensību laikā sporta darbinieki un sportisti var neievērot 2 metru distanci, šis nosacījums ir attiecināms arī uz amatieru sportu;
  • sporta nodarbībās treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 30 personu, turklāt bez vecuma ierobežojuma, uz vienu cilvēku jānodrošina ne mazāk kā 4m2 platības, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu aktivitātes, ja to atļauj norises vietas kapacitāte;
  • atļauts rīkot sporta sacensībasievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus (sk. zemāk);
  • ja sporta pasākums notiek iekštelpās, kuru kopējā platība ir mazāka nekā 1000m2, skatītājiem pasākumā nav atļauts piedalīties līdz 31. jūlijam;

Plašāka informācija un 9. jūnijā valdībā pieņemtais noteikumu projekts “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.

*Pulcēšanās noteikumi sporta pasākumos

Līdz 30. jūnijam publiskos pasākumos ir noteikts šāds maksimāli pieļaujamais personu skaits:

  • 100 cilvēku iekštelpās;
  • 300 cilvēku ārtelpās, ievērojot nosacījumu, ka vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 (2 m savstarpēja distance).

No 1. jūlija līdz 31. jūlijam pasākumos vienlaikus uzturas ne vairāk kā:

  • 100 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2 vai mazāk;
  • 500 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 m2, ar nosacījumu, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj telpas platība un infrastruktūra;
  • 1000 cilvēku ārtelpās, ievērojot nosacījumu, ka vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2.

Ja saslimstība ar Covid-19 nepieaugs, tad no 1. augusta līdz 31. augustam pasākumos tiktu pieļauts, ka iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2 vai mazāk, vienlaikus uzturas jau 250 cilvēku (noteikumu 14. punkts).

Noteiktais maksimālais personu skaits neietver darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pasākuma norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus. Prasību attiecībā uz maksimāli pieļaujamo personu skaitu nepiemēro pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī.

Kategorija: Ziņas
Dalīties: