17.06.2021

Ar 15.jūniju Latvijā atļauts aizvadīt tenisa treniņus iekštelpās

Ar 15.jūniju Latvijā atļauts aizvadīt tenisa treniņus iekštelpās

Sākot ar 15.jūniju spēkā stājas apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas paredz nozīmīgus atvieglojumus turpmākai sporta treniņu norisei, tai skaitā iespēju atsākt rīkot tenisa treniņus iekštepās, ievērojot vairākas prasības.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7 18.4. punktā noteikts, ka "amatieru sporta kolektīva treniņi drīkst notikt arī iekštelpās, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:"
32.7 18.4.1. treniņgrupā ir ne vairāk kā 20 personas un tās atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
32.7 18.4.1.1. tās ir vakcinētas pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas;
32.7 18.4.1.2. tās var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi – no brīža, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS;
32.7 18.4.2. sporta treniņa norises telpā atrodas tikai viena grupa. Telpā nedrīkst atrasties personas, par kurām nav informācijas, ka tās ir vakcinētas vai bijušas inficētas ar Covid-19 infekciju.

Iespēja arī nevakcitētājiem, bet testētajiem

Izmaiņas noteikumos arī paredz iespēju trenēties nevakcinētājiem/ neizslimojušiem, bet personām, kurām ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs, kā arī šīs personas pavadošie bērni, kas jaunāki par 12 gadiem.

Ja treniņos piedalās kaut viens dalībnieks, kas nav vakcinēts vai izslimojis, tad uz visiem šī treniņa dalībniekiem attiecas šādi nosacījumi:
32.7 18.5.1. vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 25 m2 no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības un sporta treniņa telpu (kurā notiek treniņprocess) piepildījums nepārsniedz 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra. Pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā;
32.7 18.5.2. grupu treniņos vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 12 personas (ieskaitot sporta speciālistus).
Ja to pieļauj attiecīgās sporta treniņa (nodarbības) norises telpas platība, tiek ievēroti šo noteikumu 32.7 18.5.1. apakšpunkta nosacījumi, dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs;
32.7 18.5.3. sporta treniņa (nodarbības) laiks nepārsniedz 90 minūtes;
32.7 18.5.4. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;
32.7 18.5.5. tiek nodrošināta apmeklētāju un iesaistīto darbinieku reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija). Ja konstatēta apmeklētāja vai darbinieka saslimšana ar Covid-19, pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma tiek nodoti apmeklētāju un sporta treniņos iesaistīto darbinieku personas dati, kā arī sniegta informācija par sporta treniņa norises datumu un vietu/telpu);

Ja treniņu rīkotājs pieļauj iespēju trenēties arī nevakcinētājiem/ neizslimojušajiem, bet spēlētājiem un treneriem ar negatīvu Covid-19 testu, tad ir jāievēro arī šādas prasības:
38.34 1. pie ieejas tiek nodrošināta kontrole, lai identificētu klātesošo personu atbilstību šo noteikumu 38.34 punkta ievaddaļā minētajām prasībām un tiek nodrošināts, ka pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā telpās vai teritorijā neatrodas personas, kas šīm prasībām neatbilst;
38.34 2. pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā telpās un teritorijā, kur var iekļūt apmeklētāji, personāls atbilst šo noteikumu 38.34 punkta ievaddaļā minētajām prasībām. Ja telpās vai teritorijā, kur nevar iekļūt apmeklētāji, atrodas personas, kas neatbilst šo noteikumu 38.34 punkta ievaddaļā minētajām prasībām, tajās jāievēro visas noteiktās epidemioloģiskās prasības;
38.34 3. klātesošās personas, izņemot tās, kas jaunākas par 12 gadiem, pēc pakalpojuma sniedzēja norīkotas personas vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma uzrāda sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina atbilstību šo noteikumu 38.34punkta ievaddaļā minētajām prasībām. Kontrolējošām institūcijām ir tiesības pieprasīt uzrādīt šos sertifikātus.

Izvēles iespējas treniņu rīkotājiem

Treniņu rīkotāji var izvēlēties modeli treniņu procesu organizēšanai. Ja ir tikai vakcinēti un izslimojušie dalībnieki/ treneri, tad iekštelpās līdz 20 dalībniekiem sportot var brīvi un bez ierobežojumiem. Ja treniņā ir kaut viens nevakcinēts vai neizlimojis, bet ar negatīvu Covid-19 testu, tad jāievēro vairāki ierobežojumi. Treniņu rīkotājs var dalīt plūsmas un zāles starp tikai vakcinētiem/ izslimojušiem vienā un citā tādiem, kuri ir pārējie ar negatīvu Covid-19 testu.

 

 

Kategorija: Ziņas
Dalīties: