13.09.2021

Informācija par sacensību norisi iekštelpās

Informācija par sacensību norisi iekštelpās

Ar 2021. gada 20. augustu stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (turpmāk – Noteikumi), saskaņā ar kuriem tiek paplašinātas iespējas organizētā un kontrolētā veidā iekštelpās organizēt sporta sacensības, ievērojot Noteikumos paredzētos drošības pasākumus un prasības kā sacensību dalībniekiem, tā organizatoram.

Iekštelpu sporta sacensībās var piedalīties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 40.5 4. apakšpunktu pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs. Gadījumā, ja sporta sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tad šādas sporta sacensības drīkst notikt bez papildus ierobežojumiem.

Tāpat, lai regulējumu padarītu vieglāk uztveramu un mazinātu tiesību normu sadrumstalotību, ar 2021. gada 20. augustu Noteikumos ir izveidota jauna VI.1 nodaļa, kas turpmāk noteiks izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumus (attiecīgi no Noteikumiem svītrojot III. nodaļu). 

Noteikumu grozījumi pilnā apjomā pieejami šeit – https://www.vestnesis.lv/op/2021/159.18

Vēlamies vērst uzmanību, ka sacensību norises vietā ir atļauts uzturēties tikai pavadošajām personām vai skatītājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu.

Atgādinām, ka spēlētājiem, kuri atgriežas Latvijā no ārvalstīm, kas pēc SPKC datiem atrodas zonā, pēc kuras jāievēro pašizolācija, ir atbildīgi par to, lai ievērotu valstī noteikto noteikumus un NEPIEDALĪTOS vietējā mēroga sacensībās izolācijas periodā, ja vien spēlētajam nav derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, kas ļautu tam startēt sacensībās.

Kategorija: Ziņas
Dalīties: